DCO van Iersel verklaard het AVG programma van de BOVAG te hebben doorlopen en DCO van Iersel verklaart dat ze inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Met het doorlopen van dit programma heeft DCO van Iersel kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft DCO van Iersel zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te voldoen.

Websitestatistieken
Wij gebruiken het statistiekenprogramma Google Analytics om te analyseren welke pagina's het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden om op onze website te komen. 

DCO van Iersel past anonimisering van gebruikersstatistieken toe binnen Google Analytics. Hierdoor zijn de bezoekersstatistieken niet te herleiden tot een individueel ip-adres of persoon. 

Wanneer in Google Analytics anonimisering van een IP-adres toegepast wordt, maakt Google Analytics het adres anoniem zodra dit technisch gezien mogelijk is, in een zo vroeg mogelijk stadium in het verzamelproces. De IP-anonimiseringsfunctie in Google Analytics stelt de laatste byte van IPv4 IP-adressen van gebruikers en de laatste 80 bits van IPv6-adressen in op nullen in het geheugen, vlak voor dat deze naar het Analytics-netwerk worden verzonden. Het volledige IP-adres wordt in dit geval nooit op de harde schijf opgeslagen.

Wij verzamelen de volgende gegevens met de logfiles:

cookies;
IP-adres;
user agents (browsers, operating system);
gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf;
gebruikte links binnen de website;
gebruikte links om op onze website te komen.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daar wettelijk toe worden verplicht. 

Webformulieren
Als u gebruik maakt van de formulieren op deze website dan gebruiken wij de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft aangeleverd. 

Zorgen over uw privacy op de website van DCO van Iersel
Indien u vragen, opmerkingen of zorgen heeft ten aanzien van uw privacy op de website van DCO van Iersel dan kunt u zich tot ons richten 0475 428 600 of e-mailen naar info@dcovaniersel.nl


Deze privacy verklaring kan veranderen en is voor het laatst aangepast op 4 juni 2018.